בטיחות השימוש

אם. בי. טרייד מחויבת, בכפוף להתחייבות ולהוראות ההפעלה של היצרן לבטיחות הלקוח ולבטיחות השוטפת של מוצרי היצרן סינולוג'י. היצרן מקצה משאבים אדירים לאיתור ולתיקון פרצות ונקודות תורפה ברגע שהם מתגלים על-ידי בדיקות פנימיות, חוקרים, או לקוחות החברה.

רשימת כלי בטיחות באתר היצרן חברת סינולוג'י - לחצו על הקישור לפתיחתו

חשוב!

מעבר לכלים שהיצרן סינולוג'י מפתח למען בטיחות השימוש במוצרי היצרן הלקוח נדרש להפעיל את כל כלי האבטחה הקיימים כדי להגן על המידע שלו/ה. אין אם. בי. טרייד אחראית למידה של הלקוח ועל הלקוח לדאוג לגיבויים ולהגנות הנדרשות להבטחת המשך קיומו של הקניין הדיגיטלי של הלקוח.